Hem
Målbaserat ledarskap
Produktblad
Boken
Partners & samarbeten
Kontakt
Vad är Målbaserat ledarskap
Bestäm inriktning
Sätt mål
Led och styr
Tjänster
Metodinförande
Facilitering
Coachning
Expertkonsulting
Revision och analys
Utbildningar och seminarier
Boken
Bokens kapitel
Smakprov från boken
Beställ
Kontakt
Kontaktuppgifter
Per-Olov Olsson
Vad Målbaserat ledarskap kan ge dig

Målbaserat ledarskap är en ny metod för effektivisering av ledningsarbetet.
Ni skapar en gemensam insikt i ledningsgruppen om vad som är viktigast för verksamheten på kort och lång sikt
och sätter sen mål för prestation och kapabilitet utgående från vad de viktigaste intressenterna utvärderar verksamheten på.

Målbaserat ledarskap fördelar ledningsarbetet över ledningsgruppens medlemmar via roller som målledare och relationsledare.
I dialogen med de viktigaste intressenterna förmedlar ni era viktigaste insikter, och tar del av deras.

Genom Målbaserat ledarskap kan du och företaget

öka konkurrenskraften, få ut mer till samma kostnad, eller sänka kostnaderna utan att ge avkall på resultatet.
Ta vara på din ledningsgrupps fulla potential!

Per-Olov Olsson

Målbaserat ledarskap ger dig som är först ett klart övertag på marknaden!

Läs mer på sidorna eller kontakta oss för en diskussion hur vi gemensamt kan effektivisera er verksamhet.

Hälsningar Per-Olov Olsson

Boken - Målbaserat ledarskap

Målbaserat ledarskap, Per-Olov Olsson, Ryavägen 90, 191 63 SOLLENTUNA, 08-967853, 070-3567853