Hem
Målbaserat ledarskap
Produktblad
Boken
Partners & samarbeten
Kontakt
Vad är Målbaserat ledarskap
Bestäm inriktning
Sätt mål
Led och styr
Tjänster
Boken
Kontakt
Bestäm inriktning

Med en gemensam uppfattning om vad som behöver göras går det mycket fortare att få rätt saker gjorda. Vi bygger en leveranskarta för att se det viktigaste vi levererar av varor, information och tjänster. Till vem levererar vi det, och vad mottagaren har för nytta av det? På samma sätt tittar vi på vad det viktigaste är som vi själva behöver få levererat till oss av varor, information och tjänster. Från vem och till vilken nytta för oss? När vi har stommen i leveranskartan uppbyggd tar vi oss an de outnyttjade möjligheter och faktiska problem vi har med det som levereras in till och ut från oss. Vilka av dessa möjligheter och problem måste vi i vår ledningsgrupp, på vår ledningsnivå, agera på? Vad är egentligen andras uppgift att agera på?

En intressentkarta tas fram på liknande sätt, men då handlar det om vilka organisationer vi närmast samarbetar med. Vi utgår från leveranskartan för att få fram dem. För att bygga stommen i intressentkartan behöver vi också förstå hur vi utvärderas av våra viktigaste intressenter, och hur vi utvärderar våra viktigaste leverantörer. Sen går vi systematiskt igenom outnyttjade möjligheter och faktiska problem. Vad är vår uppgift att agera på, och vad är andras uppgift?

Leveranskartan och intressentkartan ger tillsammans en bra överblick. Den kompletterar vi med en omvärlds- och "invärlds"analys för att förstå vad av det som händer omkring oss som det är vår uppgift att agera på.

Strategikartan byggs sen upp av vår syn på vad vi ska fokusera ledningsarbetet mot för förändringar/förbättringar.

Rapporter

Leveranskedja med omvärldsanalys och invärldsanalys

Leveranskarta med varor, information och tjänster till och från verksamheten

Intressentkarta med intressenter och hur de utvärderar oss, samt leverantörer och hur vi utvärderar dem

Sammanfattning analys med det vi anser oss behöva åtgärda

Strategikarta med våra kandidater till prestationsmål och våra utvalda fokusområden, framgångsfaktorerna

Se även rapportmallar för Målbaserat ledarskap.

En fullödig beskrivning av metoden får du genom att läsa boken.
Eller gå 2-dagarskursen i Målbaserat ledarskap. Då får du ingå i en ledningsgrupp som tar fram mål för sin verksamhet.

Målbaserat ledarskap, Per-Olov Olsson, Ryavägen 90, 191 63 SOLLENTUNA, 08-967853, 070-3567853