Hem
Målbaserat ledarskap
Produktblad
Boken
Partners & samarbeten
Kontakt
Vad är Målbaserat ledarskap
Tjänster
Boken
Bokens kapitel
Smakprov
Beställ
Kontakt
Boken:
Målbaserat ledarskap - bli effektiv som ledare och chef

Sätter du rätt mål? (från bokomslaget)

De flesta organisationer misslyckas med att genomföra sina strategier. Många gånger beror det på en dålig förmåga hos ledningen att sätta rätt mål. Orsaken är att man inte tar reda på vad som verkligen ska åstadkommas och att målen ofta ”trycks ned” ovanifrån. De satta målen blir till kulisser, känns inte relevanta och motiverar varken chefer eller medarbetare till åtgärder.

Författarna uppmanar chefer till ett skifte i angreppssätt: Använd din egenmakt och driv målen där åtgärderna genomförs! Initiativet behöver inte komma från högsta ledningen. Genom att utgå från det egna uppdraget och sätta mål utifrån hur de viktigaste intressenterna utvärderar verksamheten kan man mycket enklare förstå vad som behöver göras. Effekten blir ökad motivation bland medarbetarna, ett förstärkt ledarskap och ett förbättrat resultat.

I boken presenteras en metod för en ledningsprocess som bygger på författarnas samlade erfarenheter som verksamhetsutvecklare och handledare i ledningsgrupper. Den ger ett komplett stöd med många handfasta tips och råd. ”Målbaserat ledarskap” vänder sig i första hand till chefer på olika nivåer, nyblivna såväl som erfarna. Metoden kan tillämpas i alla typer av verksamheter, i befintlig ledningsstruktur och på alla nivåer inom en organisation.

Boken - Målbaserat ledarskap

Målbaserat ledarskap, Per-Olov Olsson, Ryavägen 90, 191 63 SOLLENTUNA, 08-967853, 070-3567853