Hem
Målbaserat ledarskap
Produktblad
Boken
Partners & samarbeten
Kontakt
Vad är Målbaserat ledarskap
Tjänster
Metodinförande
Facilitering
Coachning
Expertkonsulting
Revision och analys
Utbildning och seminarier
Boken
Kontakt
Coachning av verksamhetsledare och verksamhetsutvecklare

Utnyttjar du Målbaserat ledarskap fullt ut? Öka konkurrenskraften och/eller sänk egna kostnader genom fullt utnyttjande av Målbaserat ledarskap.

Få professionell återkoppling och se till att rätt linje hålls i hela ledningsprocessen.

Vid införande av Målbaserat ledarskap kan verksamhetsledaren behöva någon utifrån att ventilera hur det går och vad som behöver göras. Likadant kan det vara för verksamhetsutvecklaren, som ofta får ansvaret för det praktiska införandet och genomförandet av metoden.

Orientering
Vi börjar med en revision av verksamhetens tillämpning av Målbaserat ledarskap och redovisar vilka delar/roller som fungerar fullt ut, och vilka delar/roller som behöver förstärkas.

Planering
Vi planerar stödet. Vilka delar/roller börjar vi med, vilka är kontaktpersonerna, frekvens och datum för första coachningsmöte.

Genomförande
Per ledningsroll: Samtal, planering av åtgärder, uppföljning av planerade åtgärder.

Uppföljning
Uppföljning/rapportering av coachning sker till verksamhetsledaren enskilt och/eller på ledningsnivåns ordinarie ledningsmöten.

Produktblad:
Coachning av verksamhetsledare .pdf
Coachning av verksamhetsutvecklare.pdf

Målbaserat ledarskap, Per-Olov Olsson, Ryavägen 90, 191 63 SOLLENTUNA, 08-967853, 070-3567853