Hem
Målbaserat ledarskap
Produktblad
Boken
Partners & samarbeten
Kontakt
Vad är Målbaserat ledarskap
Tjänster
Metodinförande
Facilitering
Coachning
Expertkonsulting
Revision och analys
Utbildning och seminarier
Boken
Kontakt
Expertkonsulting

Utnyttjar du Målbaserat ledarskap fullt ut? Öka konkurrenskraften och/eller sänk egna kostnader genom fullt utnyttjande av Målbaserat ledarskap.

Få professionell stöd och se till att resultaten håller rätt kvalitet.

Att få full kvalitet i mät- och målspecifikationer första gången kan vara knepigt. Eller att få mätprocessen och rapporteringen att fungera. Stöd vid etablering av en ledningsprocess enligt Målbaserat ledarskap består. t.ex. av hjälp vid framtagning av mallar, målspecifikationer, mätprocess, mätspecifikationer, rollbeskrivningar, etc.

Orientering
Vi börjar med ett samtal kring vilka resultat som ska kvalitetssäkras och hur det ansvaret är fördelat idag. Vilka målworkshops är planerade. Vad finns redan på plats, och vad behöver kompletteras.

Planering
Vi planerar vad som ska genomföras, när i tiden de ska ske, i vilka lokaler de ska äga rum och vilka kontakt-/ referenspersonerna ska vara.

Genomförande
Vartefter resultaten från målworkshops kommer fram arbetas de överenskomna dokumenten fram och implementeringen inleds. Resultaten stäms fortlöpande av med kontakt-/referenspersonerna.

Uppföljning
Uppföljning/rapportering av expertkonsultingen sker till verksamhetsledaren enskilt och/eller på ledningsnivåns ordinarie ledningsmöten, eller till den person som verksamhets-ledaren utser.

Produktblad: Expertkonsulting.pdf

Målbaserat ledarskap, Per-Olov Olsson, Ryavägen 90, 191 63 SOLLENTUNA, 08-967853, 070-3567853