Hem
Målbaserat ledarskap
Produktblad
Boken
Partners & samarbeten
Kontakt
Vad är Målbaserat ledarskap
Tjänster
Metodinförande
Facilitering
Coachning
Expertkonsulting
Revision och analys
Utbildning och seminarier
Boken
Kontakt
Facilitering av målworkshops

Utnyttjar du Målbaserat ledarskap fullt ut?Öka konkurrenskraften och/eller sänk egna kostnader genom fullt utnyttjande av Målbaserat ledarskap.

Låt ledningsgruppen fokusera på faktainnehåll och kreativitet, låt en facilitator fokusera på form och resultat i tid.

De arbetsmöten då man i första hand ska ta hjälp av en erfaren facilitator är Bestäm inriktning, Identifiera mål och Identifiera åtgärder.

Orientering
Vi börjar med ett samtal kring hur verksamheten idag genomför målarbetet/tillämpar Målbaserat ledarskap, och klarlägger vilka skillnaderna blir med expertfacilitering.

Planering
Vi planerar vilka målworkshops som ska genomföras, när i tiden de ska ske, i vilka lokaler de ska äga rum och vilka deltagarna ska vara.

Genomförande
Per workshop: Mycket kort inledning, modellering med strukturerad brainstorm kring de olika rapportdelarna, sammanfattning av resultatet. Efteråt dokumenterar facilitatorn resultatet och stämmer av med verksamhetsledaren.

Uppföljning
Uppföljning/ rapportering av faciliteringen sker till verksamhetsledaren enskilt och/eller på ledningsnivåns ordinarie ledningsmöten.

Produktblad: Facilitering av målworkshops .pdf

Målbaserat ledarskap, Per-Olov Olsson, Ryavägen 90, 191 63 SOLLENTUNA, 08-967853, 070-3567853