Hem
Målbaserat ledarskap
Produktblad
Boken
Partners & samarbeten
Kontakt
Vad är Målbaserat ledarskap
Tjänster
Boken
Bokens kapitel
Smakprov
Beställ
Kontakt
Boken:
Målbaserat ledarskap - bli effektiv som ledare och chef

Bokens kapitel:

1. SW Konsult – en framgångssaga
2. Hur lyckas du med din verksamhet?
    - Sätter du rätt mål?
    - Behov av skifte i angreppssätt
3. Effektivare ledningsarbete
4. Ledningsprocessen
5. Metoden – de 9 stegen
6. Växellådstillverkaren HV – ett exempel
7. Sätt igång
    - Planera genomförandet
    - Varför når vissa ledningsgrupper
      bättre resultat än andra?
   - Vilka är dina roller?
   - Sammanfattning
8. Bestäm inriktning
   - Omvärldsanalys
   - Intressentanalys
   - Identifiera framgångsfaktorer
   - Sammanfattning
9. Sätt mål
   - Identifiera prestationsmål
   - Identifiera kapabilitetsmål
   - Välj mål och utse målledare
   - Identifiera åtgärder och skapa
     åtgärdsplan
   - Sammanfattning

Boken - Målbaserat ledarskap

Målbaserat ledarskap, Per-Olov Olsson, Ryavägen 90, 191 63 SOLLENTUNA, 08-967853, 070-3567853

10. Led och styr
   - Genomför åtgärder
   - Mät och rapportera
   - Ledningens genomgång
   - Sammanfattning
11. Dialogen med dina medarbetare
   - Identifiera medarbetarens mål och åtgärder
   - Följ upp medarbetarens mål och
      prestation
   - Sammanfattning
12. Så hanteras mål för projekt
   - Sätt mål för projekt
   - Följ upp mål för projekt
   - Sammanfattning
13. Att tänka på
Slutord
Appendix A. Verktyg och metodstöd
I – Kommunikation av mål och resultat
II – Identifiera egenskaper och definiera mått
III – Brainstorming
IV – N/4-metoden
V – Orsak – verkansamband
VI – Arbetsmaterial
Appendix B. Beskrivning av termer