Hem
Målbaserat ledarskap
Produktblad
Boken
Partners & samarbeten
Kontakt
Vad är Målbaserat ledarskap
Bestäm inriktning
Sätt mål
Led och styr
Tjänster
Boken
Kontakt
Led och styr

Åtgärdsplanerna sätts nu i verket av respektive målledare.

Mätningarna resulterar i grafer som månadsvis sammanställs till analyserande rapporter. Varje månad presenterar varje målledare sitt förslag till analys med eventuella kompletterande åtgärder för ledningsgruppen. Verksamhetsledaren beslutar om förändringar i målrapporterna och om publicering på intranätet.

En policy för hur målarbete ska gå till inom verksamheten har just kommunicerats.

Rapporter

Målrapport med egenskapsgraf, analys, övergripande bedämning, risker och ev kompletterande åtgärder.

Målsammanställning med enhetens samlade målbild

Se även mallar för Målbaserat ledarskap.

En fullödig beskrivning av metoden får du genom att läsa boken.
Eller gå 2-dagarskursen i Målbaserat ledarskap. Då får du ingå i en ledningsgrupp som tar fram mål för sin verksamhet.


Målbaserat ledarskap, Per-Olov Olsson, Ryavägen 90, 191 63 SOLLENTUNA, 08-967853, 070-3567853