Hem
Målbaserat ledarskap
Produktblad
Boken
Partners & samarbeten
Kontakt
Vad är Målbaserat ledarskap
Tjänster
Metodinförande
Facilitering
Coachning
Expertkonsulting
Revision och analys
Utbildning och seminarier
Boken
Kontakt
Metodinförande

Är dina intressenter nöjda med din prestation? Kommer någon annan att lösa dina problem?

Öka konkurrenskraften och/eller sänk egna kostnader genom effektivisering med hjälp av Målbaserat ledarskap.

Det är en del att tänka på när man för in Målbaserat ledarskap i en verksamhet. Att ha tillgång till kunnig projektledning kan vara avgörande.

Orientering
Vi börjar med ett halvdagsseminarium. Vad är Målbaserat ledarskap och vad innebär det för förändringar i verksamheten att föra in det?

Planering
Vi planerar införandet. Vilken/vilka ledningsgrupp(er) börjar vi med, vilka är kontaktpersonerna, datum för inledande arbetsmöten med ledningsgrupperna.

Genomförande
Per ledningsgrupp: Bestäm inriktning, Sätt mål, Led och styr.

Uppföljning
Uppföljning/rapportering av införandet sker på högsta ledningsnivåns ordinarie ledningsmöten.

Produktblad: Metodinförande.pdf

Målbaserat ledarskap, Per-Olov Olsson, Ryavägen 90, 191 63 SOLLENTUNA, 08-967853, 070-3567853