Hem
Målbaserat ledarskap
Produktblad
Boken
Partners & samarbeten
Kontakt
Vad är Målbaserat ledarskap
Tjänster
Boken
Kontakt
Kontaktuppgifter
Per-Olov Olsson
Per-Olov Olsson

Per-Olov utvecklade det arbetssätt som bildar grunderna för Målbaserat ledarskap under sina många år inom Ericssons utvecklingsenhet för GSM basstationer. Metoden omfattar en väl avvägd samling beprövat effektiva tekniker som tillsammans bildar en oslagbar, kraftfull, komplett och snabb metod för ett effektivt ledningsarbete.

Per-Olov Olsson är civilingenjör elektroteknik från KTH 1973, och har sen dess arbetat inom större och mindre organisationer.

1975-1982
Ellemtel Utvecklings AB, AXE-systemet, med provning, provningsmetodik, systemutveckling och systemutvecklingsmetodik

1982-1991
Enea Data AB, Realtidssystem, med projektledning realtidssystem, metodutveckling, konsultförsäljning och
styrelseledamot i Enea Data AB

1991-1994
Ericsson Business Communications AB, Datanät, med sektionsledning och verksamhetsutveckling

1994-2006
Ericsson AB, GSM basstationer, med avdelningsledning, processledning, verksamhetsutveckling, mål- och mätmetodik, metodutveckling, kursutveckling, facilitering av ledningsgrupper och arbetsgrupper

2006-
Driver egen verksamhet som konsult med facilitering, coachning, expertkonsulting och utbildning inom Målbaserat ledarskap

Per-Olov Olsson

Målbaserat ledarskap, Per-Olov Olsson, Ryavägen 90, 191 63 SOLLENTUNA, 08-967853, 070-3567853