Hem
Målbaserat ledarskap
Produktblad
Boken
Partners & samarbeten
Kontakt
Vad är Målbaserat ledarskap
Tjänster
Metodinförande
Facilitering
Coachning
Expertkonsulting
Revision och analys
Utbildning och seminarier
Boken
Kontakt
Revision och analys

Är du helt nöjd med hur ledningsarbetet fungerar idag? Ökar konkurrenskraften, sänker ni egna kostnader tillräckligt redan idag?

Ta reda på hur ditt arbetssätt idag står sig mot det nya arbetssättet Målbaserat ledarskap!

Innan man bestämmer sig för en ny ledningsprocess kan det vara bra att förstå hur det arbetssätt man idag använder står sig i jämförelse med Målbaserat ledarskap. Ta först reda på om det är värt investeringen att byta!

Orientering
Vi börjar med ett samtal med verksamhetsledaren kring vilka policys och arbetssätt som idag används. Vad innebär Målbaserat ledarskap?

Planering
Vi planerar de intervjuer som ska genomföras, när i tiden de ska ske, hur och för vilka preliminär och slutrapport ska presenteras. Ska någon annan än verksamhetsledaren vara kontaktperson under arbetets gång?

Genomförande
Vartefter resultaten från intervjuerna sammanställs görs en jämförelse med ledningsprocessen enligt Målbaserat ledarskap. De olika skillnaderna noteras och kommenteras. Eventuellt görs ytterligare kompletterande intervjuer efteröverenskommelse med verksamhetsledaren. En preliminär rapport sammanställs och presenteras
för kommentarer. Efter sammanställning av en preliminär rapport, omfattande noterade skillnader och förslag till prioriterade åtgärder presenteras den för kommentarer. Med mottagna kommentarer och eventuellt kompletterande intervjuer sammanställs slutrapporten som presenteras enligt överenskommelse.

Uppföljning
Uppföljning/rapportering av revisionen/analysen sker till verksamhetsledaren enskilt och/eller på ledningsnivåns ordinarie ledningsmöten, eller till den person som verksamhetsledaren utser.

Produktblad: Revision och Analys.pdf

Målbaserat ledarskap, Per-Olov Olsson, Ryavägen 90, 191 63 SOLLENTUNA, 08-967853, 070-3567853