Hem
Målbaserat ledarskap
Produktblad
Boken
Partners & samarbeten
Kontakt
Vad är Målbaserat ledarskap
Bestäm inriktning
Sätt mål
Led och styr
Tjänster
Boken
Kontakt
Sätt mål

Med en gemensam syn på vad ledningsgruppen har att agera på, för att möta intressenternas förväntningar, ger vi oss nu på vår förmåga. De framgångsfaktorer som är viktigast för oss innebär krav på förbättrad förmåga/kapabilitet. De kapabiliteter som är viktigast per framgångsfaktor väljs ut och bildar en målkarta tillsammans med kandidaterna till prestationsmål.

Målkartan visar hur prestation och förmåga hänger ihop med intressenternas förväntningar.

Det slutliga valet av vilka egenskaper som ska ligga till grund för målen görs av verksamhetsledaren med hjälp av ledningsgruppens prioriteringar. En målledare utses per valt mål. Varje mål definieras strikt i en måldefinition.

Kapabilitetsmålen behöver stöd av en mängd åtgärder. Målledaren tar fram dessa i en egen arbetsgrupp och föreslår ledningen en åtgärdsplan med budget.

Rapporter

Målkarta med prestations- och kapabilitetsmål.

Måldefinition med syfte, egenskap hos objekt, målnivå och tidpunk för måluppfyllnad.

Måttdefinition med objekt, storhet, enhet, skaltyp, beräkningsregel, mätkunder och risker.

Åtgärdsplan med förväntat resultat, tids- och resursåtgång och ansvarig per åtgärd.

Se även mallar för Målbaserat ledarskap.

En fullödig beskrivning av metoden får du genom att läsa boken.
Eller gå 2-dagarskursen i Målbaserat ledarskap. Då får du ingå i en ledningsgrupp som tar fram mål för sin verksamhet.

Målbaserat ledarskap, Per-Olov Olsson, Ryavägen 90, 191 63 SOLLENTUNA, 08-967853, 070-3567853