Hem
Målbaserat ledarskap
Produktblad
Boken
Partners & samarbeten
Kontakt
Vad är Målbaserat ledarskap
Tjänster
Metodinförande
Facilitering
Coachning
Expertkonsulting
Revision och analys
Utbildning och seminarier
Boken
Kontakt
Utnyttjar du Målbaserat ledarskap fullt ut?

Öka konkurrenskraften och/eller sänk egna kostnader genom fullt utnyttjande av Målbaserat ledarskap
Använd vårt stöd i införandet av Målbaserat ledarskap och säkerställ en effektiv implementation

Så här gör vi

Orientering: Hur vi resonerar igenom vad tjänsten innebär.
Planering: Vad som behöver planeras.
Genomförande: Hur genomförandet går till.
Uppföljning: Hur resultatet överlämnas och hur arbetet att ta fram det följs upp.

Målbaserat ledarskap, Per-Olov Olsson, Ryavägen 90, 191 63 SOLLENTUNA, 08-967853, 070-3567853