Hem
Målbaserat ledarskap
Produktblad
Boken
Partners & samarbeten
Kontakt
Vad är Målbaserat ledarskap
Tjänster
Metodinförande
Facilitering
Coachning
Expertkonsulting
Revision och analys
Utbildning och seminarier
Boken
Kontakt
Utbildningar och seminarier

Aktuella kurser och seminarier!

2 dagars chefs- och facilitatorkurs

Genomför de viktigaste delmomenten i Målbaserat ledarskap tillsammans med andra i din egen eller en fiktiv ledningsgrupp.
Känn efter hur metoden fungerar i praktiken. Ställ frågor och resonera kring alternativa arbetssätt.

Innehåll:
1. Introduktion
2. Utveckling från målstyrning till målbaserat ledarskap
3. Behov av förnyelse
4. Målbaserat ledarskap
5. Omvärldsanalys
6. Intressentanalys
7. Identifiera framgångsfaktorer
8. Identifiera mål
9. Identifiera åtgärder
10. Skapa åtgärdsplan
11. Genomför åtgärder
12. Mät och rapportera
13. Ledningens genomgång
14. Verktyg och metodstöd
15. Fundamentalt om mätningar
16. Summering och frågor

2 dagars chefs- och facilitatorutbildning erbjuds företagsinternt via oss eller öppen kurs via Astrakan.

Halvdags seminarium

Få en orientering om vad Målbaserat ledarskap innebär för förändring i ledningsarbetet. Varför en förändring behövs.

Halvdags seminarium erbjuds företagsinternt via oss.

30 minuters aptitretare

Varför behövs en ny metod för målarbete och ledningsprocess? Är inte allt redan påhittat? Målbaserat ledarskap innebär flera dramatiska förändring i ditt ledningsarbete. Se och förstå själv varför du också skulle tjäna på att gå över till Målbaserat ledarskap! Vi kommer gärna till din chefskonferens och gör intryck.

30 minuters aptitretare erbjuds företagsinternt via oss.

Målbaserat ledarskap, Per-Olov Olsson, Ryavägen 90, 191 63 SOLLENTUNA, 08-967853, 070-3567853